// Villkor för tjänsten

1. Villkor

Genom att besöka webbplatsen https://rosehillsportsandplay.com/ samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för efterlevnaden av alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Använd licens

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Rosehill Sports & Plays webbplats för personlig, icke-kommersiell och tillfällig visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för något kommersiellt ändamål eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara som finns på Rosehill Sports & Plays webbplats;
  4. ta bort upphovsrätts- eller andra äganderättsnoteringar från materialet, eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 2. Licensen upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst sägas upp av Rosehill Sports & Play. När du avslutar din visning av dessa material eller när denna licens avslutas måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på Rosehill Sports & Plays webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Rosehill Sports & Play ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och frånsäger sig härmed alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter.
 2. Rosehill Sports & Play garanterar inte och gör inga utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Rosehill Sports & Play eller dess leverantörer hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på Rosehill Sports & Plays webbplats, även om Rosehill Sports & Play eller en auktoriserad representant för Rosehill Sports & Play har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Materialets noggrannhet

Materialet på Rosehill Sports & Plays webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Rosehill Sports & Play garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Rosehill Sports & Play kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Rosehill Sports & Play gör dock inget åtagande om att uppdatera materialet.

6. Länkar

Rosehill Sports & Play har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte att Rosehill Sports & Play stöder webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar

Rosehill Sports & Play kan när som helst revidera dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna på den platsen.